Mevzuat


 1. Anayasa
 2. Avrupa Komisyonu Kararı
 3. Biyogüvenlik Kanunu
 4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında kanun
 5. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi 2008
 6. Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliği
 7. Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
 8. Gözlemsel Çalışmalar Klavuzu
 9. Guideline for Good Clinical Practice – EU
 10. İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
 11. İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvar
 12. Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
 13. TCK
 14. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
 15. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 16. TTB Etik Bildirgeleri_Araştırma Etiği Bildirgesi
 17. UNESCO Genetik Testler Çerçeve Kuralları
 18. UNESCO İnsan Genetik Verileri Uluslararası Bildirgesi
 19. UNESCO İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 20. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 21. Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Dosyalara aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.
Ek Dosyalar
Bu içerik 27.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3821 kez okundu.